Menighedsrådet

Det nye menighedsråd trådte i kraft 1. søndag i advent 2020.

Organisation:

Menighedsrådet: 
MR udgør Kvaglund Kirkes øverste ledelse og er som sådan ansvarlig for kirkens liv og vækst. Det er særligt MRs opgave at fastsætte gode rammer for kirkens liv, samt at være med til at sætte retning og fastlægge vision for kirkens vækst.

Forretningsudvalget: 

FU behandler sager, der vedrører kirkens drift, når det handler om økonomi, personale og kirkens fysiske rammer, og forbereder i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, sager til beslutning i MR. FU består af formand, næstformand, kontaktperson, kasserer, samt den daglige leder som sekretær.

Daglig ledelse: 

Det daglige lederteam er MR’s forlængede hånd, som i dagligdagen kan handle på MR’s vegne inden for de rammer og den retning, som MR på forhånd har udstukket. Daglig ledelse består af sognepræsten, stiftspræsten og den daglige leder.

Ønsker du at kontakte menighedsrådet. Find kontaktoplysningerne på den du søger.

Repræsentanter til underudvalg i menighedsrådet: 

  • Repræsentant til menighedsplejen: Karin Blok Kristensen
  • Repræsentanter til menighedsfællesskabet: Jakob Wilms Nielsen og Karin Blok Kristensen
  • Repræsentant til FTC’s styregruppe: Karin Blok Kristensen

Læs mere om menighedsrådets organisation og poster.

Folkehuset Kvaglund

I kirken er vi i gang med et stort projekt hvor vi ønsker at bygge et kulturhus til beboerne. Projektet er i fuld gang og der holdes mange møder med kommunen og andre samarbejdspartnere som gør at det er ved at tage form.

Vi har oprettet en side, hvor du kan holde dig orienteret om Folkehuset Kvaglund. Find siden her. 

Det er muligt at sende ansøgninger omkring deltagelse i kurser til menighedsrådet. Alle ansøgninger sendes til daglig leder, Maibritt Thyssen, på mail: maibrittmt@kvaglundkirke.dk og tages med på førstkommende menighedsrådsmøde.

Ansøgningen skal indeholde info om kursets formål, pris, og relevans for kirken og/eller en tjeneste i kirken.

BUO Kvaglund

BUO står for børne- ungdomsoase. Visionen bag BUO er at børn og unge må erfare et livsforvandlende

møde med Gud, at de kan mødes og skabe venskaber i et større kristne miljø og har fællesskaber

med kristne fra andre kirkesamfund.

 

I BUO vil vi udruste børn og unge til at føle sig som en del af en lokal menighed/fællesskab.

Vi ønsker at oplære dem i brugen af nådegaver til udrustning og tjeneste, samt at lærer at engagere

sig i at tage lederansvar.

 

Som en del af BUO ønsker vi i Kvaglund Kirke at skabe netop de rammer som er BUO’s værdier

og formål. Vi ønsker at skabe et miljø hvor børn og unge kan udforske deres egen livsforvandling

med Gud og give dem mulighed for at reflektere og udvikle sig sammen med Gud.
Allerede nu har vi miljøer i kirken hvor dette finder sted. Det sker ved børnekirke, teenklub og

børnegospelkor, og vi ønsker at udvide det med endnu flere aktiviteter og klubber.

Bliv medlem af BUO Kvaglund.

Kontakt os på buokvaglund@kvaglundkirke.dk eller kontakt medlemmerne

Menighedsfællesskabet

Kvaglund Kirkes menighedsfællesskab arbejder for at forny, udvikle og lede til levende menighedsliv, hvor menigheden sammen vokser op til hovedet for menigheden som er Kristus i efterfølgelse af ham.

Vil du høre mere om muligheden for at blive medlem af menighedsfællesskabet, så kontotak Jakob Wilms Nielsen på mail: jakobwn@kvaglundkirke.dk 

Menighedsplejen

Kvaglund Sogns Menighedspleje er en selvstændig juridisk enhed. Under Samvirkende menighed pleje Danmark https://www.menighedsplejer.dk

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver overfor

Sognets beboere (enkeltpersoner såvel som grupper – børn, unge og ældre.

Vi arbejder med uddeler julehjælp, hjælper økonomisk udsatte, gøre det økonomisk muligt for mennesker på kontanthjælp eller integrations ydelse at deltage på Kvaglund kirkes sommerlejr og menighedslejr.

Menighedsplejen tilstræber et bredt samarbejde med det øvrige kirkelige arbejde i Sognet.

Hvordan kan jeg give til Foreningen Kvaglund sogns menighedspleje med skattefradragsret?

Gaverne støtter vores kirkelige-sociale arbejde

Beløb overføres over netbank til Reg. 8075 og konto nr. 2018699

I meddelelses feltet anføres at gaven er til ”Kvaglund” og dit navn og adresse, samt cpr. Nr. oplyses. Samvirkende menighedspleje indberetning til SKAT koster 25 kr. pr. gave, som betales af gaven.

Elsk Kvaglund
Elsk Danmarks visions er at engagere danskerne i at elske Danmark, så byernes indbyggere bliver mere venlige, hjælpsomme og gæstfrie over for hinanden – på tværs af indkomst, bopæl, alder, hudfarve, religion og uddannelse.
Vi vil gerne sætte venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed på dagsordenen i Kvaglund.
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan vi kan engagere Kvaglunds borgere i at blive mere venlige, gæstfrie og hjælpsomme.
Elsk Kvaglund er f.eks.:
  1. 1:1. Én har brug for hjælp, én vil gerne hjælpe. Vi formidler kontakten.
  2. Spontane Events.
  3. Uddeling af blomster, nybagt brød eller frugt på torvet i Kvaglund.
  4. Ophængning af skumjulemænd i træerne omkring torvet op til jul, til fri afbenyttelse.
  5. Vi har samlet børn til fælleslege og events
  6. Elsk Kvaglund Ugen: En uge i september vil vi på en særlig måde, gennem forskellige kreative events, sætte gæstfrihed, venlighed og hjælpsomhed på dagsordenen i hele Kvaglund.
Elsk Kvaglund administreres af Kvaglund Kirke, men du behøver ikke være særlig troende for at kunne være med.
Du kan være med i Elsk Kvaglund, hvis du vil arbejde for udbredelsen af venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.
Så, hvis du har en god ide, hvis du gerne vil være med på 1:1, eller hvis du bare gerne vide mere om Elsk Kvaglund så kontakt os.
Leder af Elsk Kvaglund, Inge Skjølstrup: inges@kvaglundkirke.dk, tlf.: 30541066