Siden er under opbygning og du vil inden for den nærmeste fremtid finde flere oplysninger på denne side.

Menighedsrådet

Det nye menighedsråd trådte officielt i kraft i søndags, d. 1. søndag i advent 2020.

En af menighedsrådets første vigtige opgaver er at definere hvad de vil arbejde med i de næste 4 år.

De arbejder pt. med en visionsproces, hvor de vil forsøge at komme frem til: Hvad kalder Gud os til som kirke?

Det er en vigtig proces, som vi skal i gang med som kirke og det skal I som menighed selvfølgelig være med til at tænke over, bede over og generelt involveres i processen frem mod den nye vision for Kvaglund Kirke.

Ønsker du at kontakte menighedsrådet. Klik her og kom til kontaktinformationerne. 

Kulturhus

I kirken er vi i gang med et stort projekt hvor vi ønsker at bygge et kulturhus til beboerne. Projektet er i fuld gang og der holdes mange møder med kommunen og andre samarbejdspartnere som gør at det er ved at tage form.

Vi har oprettet en side, hvor du kan holde dig orienteret om kulturhuset. Find siden her. 

BUO Kvaglund

Kontakt os på buo@kvaglundkirke.dk

Menighedsfællesskabet

Kvaglund Kirkes menighedsfællesskab arbejder for at forny, udvikle og lede til levende menighedsliv, hvor menigheden sammen vokser op til hovedet for menigheden som er Kristus i efterfølgelse af ham.

Hvordan indbetaler vi?

Uanset om I melder jer som fastgivere eller bare ønsker at give et enkeltsående beløb kan I bruge vores Mobilepay nummer: 723250.
Der er også mulighed for at lave en direkte bankoverførsel til reg. nr.: 9570 Kontonummer:13092613.
Hvis I vil have skattefradrag skal CPR-nummer meddeles i beskedfeltet.

Fast Donor

Hvor meget vi kan gøre med vores menighedsfællesskab er helt afhængig af opbakningen fra medlemmerne. Vi er meget taknemmelige for enhver økonomisk gave til menighedsfællesskabet, men vi er særligt glade for fastgivereaftaler, da det bedre giver os mulighed for at langtidsplanlægge. Vil du være fast donor så kontakt os på kontoret.

Menighedsplejen

Kvaglund Sogns Menighedspleje er en selvstændig juridisk enhed. Under Samvirkende menighed pleje Danmark https://www.menighedsplejer.dk

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver overfor

Sognets beboere (enkeltpersoner såvel som grupper – børn, unge og ældre.

Vi arbejder med uddeler julehjælp, hjælper økonomisk udsatte, gøre det økonomisk muligt for mennesker på kontanthjælp eller integrations ydelse at deltage på Kvaglund kirkes sommerlejr og menighedslejr.

Menighedsplejen tilstræber et bredt samarbejde med det øvrige kirkelige arbejde i Sognet.

Hvordan kan jeg give til Foreningen Kvaglund sogns menighedspleje med skattefradragsret?

Gaverne støtter vores kirkelige-sociale arbejde

Beløb overføres over netbank til Reg. 8075 og konto nr. 2018699

I meddelelses feltet anføres at gaven er til ”Kvaglund” og dit navn og adresse, samt cpr. Nr. oplyses. Samvirkende menighedspleje indberetning til SKAT koster 25 kr. pr. gave, som betales af gaven.

Elsk Kvaglund
Elsk Danmarks visions er at engagere danskerne i at elske Danmark, så byernes indbyggere bliver mere venlige, hjælpsomme og gæstfrie over for hinanden – på tværs af indkomst, bopæl, alder, hudfarve, religion og uddannelse.
Vi vil gerne sætte venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed på dagsordenen i Kvaglund.
Kun fantasien sætter grænser for, hvordan vi kan engagere Kvaglunds borgere i at blive mere venlige, gæstfrie og hjælpsomme.
Elsk Kvaglund er f.eks.:
  1. 1:1. Én har brug for hjælp, én vil gerne hjælpe. Vi formidler kontakten.
  2. Spontane Events.
  3. Uddeling af blomster, nybagt brød eller frugt på torvet i Kvaglund.
  4. Ophængning af skumjulemænd i træerne omkring torvet op til jul, til fri afbenyttelse.
  5. Vi har samlet børn til fælleslege og events
  6. Elsk Kvaglund Ugen: En uge i september vil vi på en særlig måde, gennem forskellige kreative events, sætte gæstfrihed, venlighed og hjælpsomhed på dagsordenen i hele Kvaglund.
Elsk Kvaglund administreres af Kvaglund Kirke, men du behøver ikke være særlig troende for at kunne være med.
Du kan være med i Elsk Kvaglund, hvis du vil arbejde for udbredelsen af venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.
Så, hvis du har en god ide, hvis du gerne vil være med på 1:1, eller hvis du bare gerne vide mere om Elsk Kvaglund så kontakt os.
Leder af Elsk Kvaglund, Inge Skjølstrup: inges@kvaglundkirke.dk, tlf.: 30541066