Personale

Sognepræst
Jakob Wilms Nielsen
+45 2159 2839

jakobwn@kvaglundkirke.dk
Send sikker e-mail, klik her.

Sognepræst
Georg Græsholt
+45 2947 4032

Georg@kvaglundkirke.dk
Send sikker e-mail, klik her.

Stiftspræst
Peter Sode Jensen
Tlf. +45 8140 3039
E-mail: pmje@km.dk
Send sikker e-mail, klik her

Daglig leder
Maibritt Moesgaard Thyssen
maibrittmt@kvaglundkirke.dk

Organist og korleder
Yvonne Søndergaard Larsen

Arbejds tlf. +45 8140 5931
Privat tlf. +45 2235 9354
organist@kvaglundkirke.dk

Sognediakon
Inge Skjølstrup

Inges@kvaglundkirke.dk
+45 3054 1066

Kirketjener
Erik Lund

+45 2874 1401 og +45 2128 1066
kirketjener@kvaglundkirke.dk


Kirketjener
Sat Matsalou

Arbejds tlf. +45 8140 5932
Privat tlf. +45 7152 2704
Kirketjener@kvaglundkirke.dk

Tværkulturel Projektmedarbejder
Poul Martin Nielsen

pmaanielsen@gmail.com
+45 5240 4087


Tværkulturel medarbejder i FTC

Berith Nord Hansen

Ulønnet Webmaster og PR udvalg
Gert Lorenzen Balle

E-mail: webmaster@kvaglundkirke.dk
Tlf.: 3170 5948

Sognediakon
Dorthe Kaus

dorthekaus@stofanet.dk

Praktikant
Leslie


Praktikant

Heba

Praktikant
Awat

Praktikant
Khoshnav Ghazi


Praktikant

Sirmak

Menighedsråd


Formand
Karin Blok Kristensen
+45 2360 9953

karinblok@gmail.com
Send sikker e-mail til menighedsrådet

Næstformand, Kasser og Bygningskyndig
Jens Muff Poulsen

jensmuffpoulsen@gmail.com
+45 5161 7367

Kontaktperson
Anna-Grethe Østergaard

annagrethe123@gmail.com
+45 2575 6209

Kirkeværge
Flemming Moesgaard Thyssen

flemmingthyssen90@gmail.com
+45 5097 5965

Pernille Nafisa Balle

gertpernille@gmail.com


Allan Skovgaard Jensen

lilledarum@gmail.com
+45 4029 3177

Stedfortrædere
Inga Bredgaard

inbr@youmail.dk
+45 5085 4263

Stedfortrædere
Birthe Marie Rasmussen

birdiemarie_2000@yahoo.dk
+45 2813 7378

Stedfortrædere
Leif Kærgaard
kaergaardleif@gmai.com
+45 2488 5027

Menighedspleje


Karin Blok Kristensen

karinblok@gmail.com
+45 2360 9953

Karin Skjøt

karin.skj@gmail.com
+45 6068 7184

Pernille Nafisa Balle

gertpernille@gmail.com


Jens Muff Poulsen

jensmuffpoulsen@gmail.com
+45 5161 7367

Poul Martin Nielsen

pmaanielsen@gmail.com
+45 5240 4087