Nyheder


Gospelkor INFOGospelkor INFO:Gospelkor INFOGospelkor INFOGospelkor INFO


Aktivitetskalender

Mandag 25/05-2015

14:00 Gudstjeneste i Byparken

Tirsdag 26/05-2015

10:00 babysalmesang

14:30 Højskolesang

Vi synger efter H&osla...

17:00 Gospelkoret øver

Onsdag 27/05-2015

09:30 Mandeklub

kl. 9.30 er der rundst...

11:00 Internationalt Kvinder møder kvinder

Kvinder møder K...

16:00 Gospelkids

Kvaglund kirkes  ...

17:00 Spaghetti-gudstjeneste

Spaghettigudstjeneste ...