Billedet viser gruppens medlemmer for Kirkefamilie. Fællesskabsbgruppe 3. Billedet indeholder et link som scroller ned til teksten omkring denne gruppe.
Billedet viser 5 familier stille op til billede. Billedet har et lys blå filter og på billedet står "Fællesskabsgruppe 4 - Familieklynge". Billedet indeholder et link som scroller ned til beskrivelsen.
Billedet viser en gruppe mennesker som står opstillet til billede tagning. Over billedet er lagt et blår filter og tekst på billedet siger "Fællesskabsgruppe 5 - Den udvidende familie". Billedet indeholder et link som scroller ned til beskrivelsen af gruppen.
Billedet viser Kvaglund kirkes logo. På billedet er der lagt et lys blå filter. På billedet står "Fællesskabsgruppe 6 - Pitstop". Billedet indeholder et link som scroller ned til beskrivelsen.

Fællesskabsgrupper

i Kvaglund Kirke

I Kvaglund Kirke har vi flere mindre grupper, som mødes i private hjem.

Disse grupper kalder vi fællesskabsgrupper.

Vi tror, at mindre fællesskaber er vigtige. Her kan vi nemlig være sammen på en anden måde end i det store fællesskab til vores gudstjenester. Grupperne er derfor et godt supplement til søndagens gudstjeneste.

Kirkens mindre fællesskaber skal danne ramme for, at man kan få relationer og netværk i kirken, og samtidig have nogen, man kan dele og udvikle sin tro med.

Grupperne har forskellige konstellationer og form. Men fælles for grupperne er en lyst til at dele liv og tro.

Alle er meget velkomne til at komme med i en fællesskabsgruppe.

Hvis du er interesseret i at komme med i en gruppe, så kontakt os – vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde en gruppe, som passer til dig

Kontakt teamet for fællesskabsgrupper:

Marianne Muff Førrisdahl: tlf. 53 36 51 86

Maibritt Thyssen: tlf. 81 40 10 17, mail: maibrittmt@kvaglundkirke.dk

Fællesskabsgruppe 1:

‘Spis og snak’ gruppe

Vi er en gruppe på 10 personer, der mødes tirsdage fra kl. 18-20.

Vi er et fællesskab, med Gud i centrum.

  • Vi spiser sammen
  • Deler liv og tro
  • Læser i Bibelen
  • Beder sammen.

Målet med vores gruppe er, at vi frimodigt kan dele det, der er godt, og det der er svært i livet. Gruppen er pt. fyldt op.

Kontaktperson: Inga Kærgaard, 22 35 54 13

Fællesskabsgruppe 3:

Kirkefamilie

Vi er en gruppe, der som udgangspunkt samles hver anden onsdag fra 18-21, men vi aftaler fra gang til gang. Vi spiser sammen hver gang.

Når vi har spist, får vi en kop kaffe/the, hvor vi deler med hinanden, hvad der lige fylder hos den enkelte af os lige nu. Derefter beder vi over disse ting. Efter bønnen læser vi næste søndags tekst og får en snak om den. Vi er en gruppe på tværs af aldre og livssituationer. Der er også børn i gruppen, men ikke program til børnene.

Vi er ved at være fyldt op i gruppen, men der er plads til en mere.

Kontaktperson: Peter Sode Jensen, PMJE@km.dk

Fællesskabsgruppe 4:

Familieklyngen

Vi er en familieklynge bestående af 6 børnefamilier. Vi øver os i at dele vores hverdagsliv med hinanden og med vores Far i himlen. Vi mødes i forskellige sammensætninger ca. en gang om ugen. Vi er i princippet ikke en lukket gruppe, men rent praktisk er vi nok nået grænsen for hvor mange vi kan være når vi er samlet allesammen i private hjem.

Kontaktperson: Birthe Rasmussen, mail: birdiemarie_2000@yahoo.dk eller Jakob Nielsen, mail: jakobni@gmail.com

Fællesskabsgruppe 5:

Den udvidede familie

Vi er et fællesskab, som består af fem familier med børn i alderen 8-20 år. Vi voksne mødes hver 14. dag med det primære formål at dyrke ind-dimensionen og relationerne i den udvidede familie. Her er der højt til loftet med plads til at komme som vi er i en uformel omgangstone, hvor vi samtidig tør være sårbare. Vi hygger og deler liv og tro. Nogle gange er det bare det at være til, der fylder, mens vi andre gange spørger dybere ind til og beder for hinanden, ligesom vores samtale kan tage udgangspunkt i Guds Ord eller en konkret oplevelse med Gud. Ca. en gang om måneden deler vi os op i mænd og kvinder, hvor der bliver plads til en anden snak hen over god mad, eller mens der rodes i biler, eller vi lader kreativiteten blomstre.

Vi er en åben gruppe og tager altid gerne imod flere.

Kontaktperson: Henrik Grønkjær, mobil: 61142431, mail: henrikgroenkjaer@gmail.com

Fællesskabsgruppe 6:

Pitstop

Vi er en gruppe med 10 personer på tværs af aldre og livssituationer. Vi mødes hver 14. dag fra kl. 18-21 i private hjem. Vi starter med at spise sammen og efter maden har vi en runde, hvor vi deler hvad der fylder i vores liv.

Bagefter læser vi de tekster som bruges i gudstjenesten den kommende søndag. Vi forsøger at forstå dem og snakker om hvordan vi kan bruge noget af det i vores hverdagsliv i dagens Danmark. Vi slutter med fælles bøn. Du kan deltage uanset om du kender meget eller lidt til bibelen.

Vi vil altid gerne være flere. Kontakt os hvis du er nysgerrig og vil vide mere.

Kontaktperson: Sonja Kærsgaard, mobil: 22133436, mail: sonjakaersgaard@gmail.com